top of page

8 skäl att migrera till molnet

Uppdaterat: 22 nov. 2021


Över hela värden ersätts äldre och lokala lösningar med mer kostnadseffektiva, skalbara och flexibla alternativ i molnet. Men vad är skälen till att migrera sina applikationer och data? I denna blogg bryter vi ner åtta skäl till varför organisationer ska migrera till molnet.


1. MINDRE KOSTNADER FÖR IT-PERSONAL Att flytta till molnet frigör den tid som IT-personal spenderar på underhåll och övervakning av hårdvara, ta backuper osv. Ansvaret för detta ligger nu hos molnleverantören. Din personal kan därför koncentrera sig på uppgifter som driver företaget framåt, exempelvis att utveckla nya applikationer.

2. HYR ISTÄLLET FÖR KÖP När applikationer migreras till molnet hyrs den kapacitet som behövs, från servrar till nätverksresurser. Det innebär att organisationer inte längre behöver investera i servrar och licenser vilket ger företaget en ökad flexibilitet och minskar risken att vara inlåsta i felaktiga investeringar.

3. STORDRIFTSFÖRDELAR GER LÄGRE KOSTNADER Stora molnleverantörer som Amazon, Microsoft och Google investerar miljardbelopp för att bygga upp serverhallar runt om i världen. Deras stordriftsfördelar gör att de kan köpa in allt från servrar till el mycket effektivare än vad organisationer själv kan göra. Konkurrensen mellan dem är också stor, vilket driver ned priser ytterligare.

4. ÖKAD FLEXIBILITET OCH SKALBARHET När organisationer använder molnet slipper de gissa hur mycket serverresurser de behöver utan kan när som helst öka eller minska antal servrar. Det är fördelaktigt i ekonomisk synpunkt men också genom att organisationer snabbt kan öka antal servrar för att hantera ett hastigt ökande behov, exempelvis en webbsida som fått väldigt många nya besökare.


5. TILLGÄNGLIGHET I HELA VÄRDEN De stora molnleverantörerna har datacenter över hela världen och det ger möjlighet för organisationer att erbjuda sina applikationer globalt. Exempelvis en mobilapp för konsumenter som företag utvecklat eller ett internt IT-system för ett multinationellt företag.

6. SÄKERHET MOT DAGENS HOT Säkerheten hos globala moln är mer anpassad för dagens hotbild på Internet än traditionella datacenter. De har mer inbyggda komponenter, mer standardisering och effektivare säkerhetsprocesser och rutiner.

7. UTVECKLA LÖSNINGAR SNABBARE OCH EFFEKTIVARE Utvecklare kan effektivare utveckla nya och förbättra applikationer i molnet. Molnet förenklar alltifrån hur ny kod testas och implementeras till hur utvecklare kan samarbeta.

8. ANVÄND MODERNA TEKNOLOGIER

Migrering till molnet möjliggör att utnyttja de modernaste teknikerna och programvarorna för att driva er organisation framåt som till exempel AI och Machine Learning. Organisationer kan också på bara några minuter börja använda komplexa molnintegrerade tjänster som exempelvis containers i Kubernets eller Data Lakes.

//Team IZ Cloud

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page