top of page

Microsoft Defender for Business – Nu en del av Microsoft Business Premium

Från och med 1 mars 2022 har en, för oss SME bolag, efterlängtad funktion inkluderats i licensen för Microsoft 365 Business Premium – Microsoft Defender for Business. Dessutom utan extra kostnad.


I och med detta har ett av marknadens bästa och mest värdefulla Microsoft paket blivit ännu bättre, och är enligt oss nu den mest kompletta produktivitet och säkerhetslösningen för små och medelstora bolag.


Här följer en överblick av vad Microsoft Defender for Business innehåller:

För er som har uppdaterade datorer och operativ har ett idag bra virusskydd i Windows Defender Antivirus, men de funktioner som Defender for Business inkluderar förbättrar förutsättningarna avsevärt. Målet är att skydda verksamhetens enheter och servrar mot attacker, särskilt skadlig programvara och utpressningsvirus, men också allmänna skadliga aktiviteter. Skyddet gäller för:Det är ett kraftfullt verktyg som ger småföretag skydd som hittills mest varit tillgängligt för stora företag.


Hot- och sårbarhetshantering – Hjälper till att proaktivt bygga en säker grund för er IT- och affärsmiljön.


Mindre attackytan – Hjälper till att på enheter och applikation minska den yta som är exponerad för attacker.


Framtidssäkert skydd – Proaktivt skydd mot virus på enheter och i molnet, innan det kommer åt miljön.


Genomsökning av enheter och respons – Hjälper till att identifiera och ta bort ihållande hot.


Automatiserad undersökning och rensning – Gör jobbet år er. Ni fokusera på mer sofistikerade hot.


Lätt att använda, hantera och konfigurera – En förenklad installation och hantering genom smart automatisering.


IZ Cloud har länge och fortsätter att se säkerhet som en stor utmaning för små och medelstora bolag där mycket vinning ligger i att med enkla medel höja funktioner kring säkerhet. Med en 300 % ökning av utpressningsattacker under det senaste året bör det vara en prioriterad fråga för alla, och vi vill hjälpa till.


Ofta är det bristen på resurser och specialiserad säkerhetskunskap som hindrar små och medelstora företag att effektivt rusta sig mot hot. Med all sin enkelhet och förmånliga kostnadsbild är Microsoft 365 Business Premium, med Defender for Endpoint inkluderad, en allt-i-ett-lösning som adresserar små och medelstora företags behov och budget.


//Teamet på IZ Cloud

42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page