top of page

Nya avtal CSP - Microsoft 365 & Office 365

Uppdaterat: 29 okt. 2021


Under våren 2022 planerar Microsoft för nya licensregler / avtal som påverka oss alla. Nedan redogör jag för de förändringar som på ett eller annat sätt påverkar er som kund till Infozone och Microsoft.


Från och med 1 mars 2022 kommer Microsoft att göra betydande förändringar när det kommer till licensavtal och priser kopplat till Office 365 och Microsoft 365 genom CSP-programmet. Nedan specificerar jag de nya avtalsformerna, nya priser samt viktiga datum att förhålla sig till. VIKTIGT! Det går att blanda avtalsformer för att skapa en licensuppsättning som passar just er organisation.

Tre nya avtalsformer


Om ni idag har era Microsoft 365 licenser genom CSP-programmet finns möjligheten att mellan månader justera antalet licenser, oavsett licensform. Den här möjligheten tar Microsoft nu bort som "standard", men det går att så flexibilitet genom en 20 % dyrare licens. Nedan redogör jag för vilka de nya avtalen är.


- Nytt 1-årsavtal med bindningstid på 12 månader. Det nya årsavtalet innebär:

 • Kunden ingår ett fast avtal per år med fasta priser - går ej att avsluta / flytta inom avtalsperioden.

 • Kunden kan ej justera ned antalet licenser löpande under avtalstiden.

 • Kunden kan endast justera ned antalet licenser när avtalet gått ut / förnyas.

 • Kunden kan endast justera ned antalet licenser när avtalet gått ut / förnyas.

 • Kunden kan justera upp antalet licenser när de önskar.

 • Kunden kan erhålla fakturering per månad eller år.


- Nytt 3-års avtal men bindningstid på 36 månader. Det nya 3-års avtalet innebär:

 • Kunden ingår ett fast avtal för 3 år med fasta priser – går ej att avsluta / flytta inom avtalsperioden.

 • Kunden kan ej justera ned antalet licenser löpande under avtalstiden.

 • Kunden kan endast justera ner antalet licenser löpande när avtalet gått ut / förnyas.

 • Kunden kan justera upp antalet licenser när de önskar.

 • Kunden kan endast erhålla årlig fakturering.


- Nytt månadsavtal för att kunna hantera viss variation i antal licenser kommer ett månadsavtal kunna tecknas. Månadsavtalet innebär följande:

 • Kunden kan justera ned och upp antalet licenser löpande under avtalstiden.

 • Månadsavtalet med möjlighet att justera medför en extra kostnad om 20 % per licens.

 • Kunden kan endast erhålla fakturering per månad.


Nya priser


- Prishöjning för nedan Office 365 och Microsoft 365 licenser. I skrivande stund är det okänt vilka de nya priserna blir i Svenska Kronor. I dollar gäller följande förändring:

 • Microsoft 365 Business Basic (från $5 to $6 per user).

 • Microsoft 365 Business Premium (från $20 to $22).

 • Microsoft 365 E3 (från $32 to $36).

 • Office 365 E1 (från $8 to $10).

 • Office 365 E3 (från $20 to $23).

 • Office 365 E5 (från $35 to $38).

Mer information hittar ni här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/08/19/new-pricing-for-microsoft-365/


- Viktiga datum:

1 januari – 1 mars 2022: Kommer finnas möjlighet att teckna 1 års och 3 årsavtal på det rådande lägre priserna.


1 mars 2022 och framåt: Gäller enbart de nya avtalen.


Vad göra vi nu och framåt?


Tillsammans går vi igenom förändringarna och hur det påverkar just er. Tittar på licensbehovet samt hur mycket flexibilitet ni behöver i antal licenser. Idag och framåt, för att sedan formalisera ett nytt avtal oss emellan.


Kundexempel och licenssammansättning där behov finns att hantera viss personalvariation och applikations behov - 50-60 st anställda:

 • 50 st Microsoft 365 Business Premium på 1 års avtal

 • 5 st Microsoft 365 Business Basic på månadsavtal med möjligt att juster upp och ner

 • 5 st Microsoft 365 Business Premium på månadsavtal med möjligt att juster upp och ner


//Oscar letterblad

91 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page