top of page

Ramverk för en bättre molnresa

Uppdaterat: 14 feb. 2022


Att migrera en drift till molnet är en sak, men att över tid använda molntjänster på ett för er optimalt och säkert vis är det som gör skillnad. Hör och häpna, men här tar Microsoft inte fullt ansvar, utan mycket ligger på oss som kunder och leverantörer av molntjänster att skapa en arkitektur och process för att få ut så mycket värde vi bara kan.


I den här bloggen redogör på hög nivå kring de ramverk vi som molnkunder bör beakta och jobba med för att göra molnresa och dess tjänster än bättre.


Microsofts och Azures rekommendation på ramverk består av en uppsättning vägledande principer som kan användas för att förbättra kvaliteten på er molnresa. Ramverket består av fem grundpelare och bygger tillsammans en enligt oss utmärkt arkitektur. Nedan redogör vi kort kring vilka dessa principer är. Läs mer hos https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/architecture/


Tillgänglighet - Systemets förmåga att hantera och återställa fel

En tillförlitlig arbetsbelastning är en arbetsbelastning som är både elastisk och tillgänglig. Återhämtning är systemets förmåga att återställa efter fel och fortsätta att fungera. Målet med återhämtning är att kunna återställa programmet till ett fullt fungerande tillstånd efter fel. En tillgänglig arbetsbelastning är en arbetsbelastning som användare kommer åt när de behöver den.

Säkerhet – Att skydda applikationer och data från hot

Tänk på säkerhet under hela livscykeln för en applikation, från design och implementering till distribution och drift. Azure-plattformen ger skydd mot olika hot, till exempel nätverksintrång och DDoS-attacker. Ni måste ändå bygga in säkerhet i tillämpning och DevOps-processer.


Kostnadsoptimering – Hantera och optimera kostnader för att maximera värde

När ni utformar en molnlösning bör ni fokusera på små förbättringar och skapa värde tidigt. Tillämpa principerna för Skapa – mät – lär för att få en kortare tid till värde och undvika kapitalintensiva lösningar.


Driftskvalitet – Driftsprocesser som håller ett system igång och i produktion

Omfattar de åtgärder och processer som håller ett program igång i produktion. Distributioner måste vara pålitliga och förutsägbara. Automatisera distributioner för att minska risken för mänskliga fel. Snabba och rutinmässiga distributionsprocesser gör inte lanseringen av nya funktioner eller felkorrigeringar långsammare. Lika viktigt är att ni snabbt måste återställa om en uppdatering har problem.


Prestandaeffektivitet – Systemets förmåga att hantera förändringar i belastning

Prestandaeffektivitet är möjligheten för din arbetsbelastning att skala för att uppfylla användarnas krav på ett effektivt sätt. De huvudsakliga sätten att uppnå prestandaeffektivitet är att använda skalning på rätt sätt och implementera PaaS-erbjudanden som har inbyggd skalning.


På återseende :)


//Team IZ Cloud

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page