top of page
Image by Windows

Vad ingår i vår applikationshantering?

  • Applikationspaketering

  • Installera & uppdatera supporterade applikationer

  • Möjliggör singel sign-on för supporterade applikationer

  • Säkerhet kring applikationer -  policys, konfigurationer, tvåfaktorsinloggning, SSO etc

bottom of page