Image by Christin Hume

Vad ingår i vår enhetshantering?

  • Övervaka vilka enheter ni har och deras status (“hälsa”)

  • Proaktivt rulla ut större och mindre uppgraderingar och policys

  • Automatiserade processer för installation/avinstallation och leverans av datorer/användare

  • Inloggning via Single sign-on (SSO) på applikationer

  • Bevaka användares åtkomst (M365) – vilka användare har tillgång till vad?

  • Säkerställ att filer inte delas utanför domän

  • Säkerhet på både enheter -  policys, konfigurationer, tvåfaktorsinloggning, SSO etc