top of page
Affärsmän Applåderar

Vad ingår i vår On- Offboarding?

  • Köp eller leasing av hårdvara

  • Automatiserad process för vid nya klienter / anställda

  • Säkerställa tillgång till applikation

  • Säkerställa tillgång till nätverk och printrar

  • Säkerställa tillgång till rätt data
     

  • Återta hårdvara 

  • Process för att avveckla konto, hantering av data och information

  • Rensning av AD

bottom of page